NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHUẨN BỊ MÀNG FILM ƯỚT

Việc đo chính xác và đáng tin cậy của sơn và chất phủ đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ độ dày thực tế (không phải độ dày giả định) của màng khô hoặc ướt. 

TÌM HIỂU VỀ TỦ THỬ ĐỘ BỀN THỜI TIẾT

Tìm hiểu về tủ thử độ bền thời tiết tủ môi trường

TÌM HIỂU VỀ TỦ THỬ ĐỘ BỀN THỜI TIẾT Tìm hiểu về tủ thử độ bền thời tiết (tủ môi trường, tủ thử độ bền UV, tủ UV, tủ thời tiết…) 1.THỜI GIAN TEST VỚI TỦ TƯƠNG ỨNG VỚI BAO NHIÊU THỜI GIAN NGOÀI THỰC TẾ? Tìm hiểu nhanh về tủ thử độ bền thời […]

HƯỚNG DẪN CHỌN BÚT CHÌ PHÙ HỢP VỚI ĐỘ CỨNG MẪU

Hướng dẫn chọn bút chì phù hợp với độ cứng vật liệu phủ

HƯỚNG DẪN CHỌN BÚT CHÌ PHÙ HỢP VỚI ĐỘ CỨNG MẪU Hướng dẫn chọn bút chì phù hợp với độ cứng của lớp phủ vật liệu 1. Giới thiệu về bút chì đo độ cứng màng sơn, vật liệu phủ: – Vào năm 1400 người ta viết bút chì bằng than nguyên chất. Tuy nhiên […]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘ MẶN TRONG NƯỚC

ảnh hưởng của độ mặn và tầm quan trọng của độ mặn trong nước

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘ MẶN TRONG NƯỚC Độ mặn được hiểu là hàm lượng muối hòa tan trong nước. Độ mặn rất quan trọng với các sinh vật sống trong nước như thủy sinh, động vật cá, tôm, cua…và các cây trồng. Vì các sinh vật sẽ phát triển ở nhiều độ mặn khác nhau. […]

ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN BỀ MẶT DA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT NHƯ THẾ NÀO?

Ảnh hưởng của pH tới bề mặt da

ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN BỀ MẶT DA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT NHƯ THẾ NÀO? Ảnh hưởng của pH lên bề mặt da người và động vật như thế nào? – Bề mặt da người được phủ 1 lớp axit với độ pH từ 4.8 tới 6.0. Giá trị pH của da có thể được […]

HƯỚNG DẪN ĐO PH CHO RAU CỦ VÀ TRÁI CÂY

Hướng dẫn đo pH Rau củ và trái cây lên men

HƯỚNG DẪN ĐO PH CHO RAU CỦ VÀ TRÁI CÂY LÊN MEN Hướng dẫn đo pH cho rau củ và trái cây lên men Trái cây và rau củ muối chua (lên mem) là phương pháp bảo quản phổ biến và được ưu chuộng ở nước ta. Đặc biệt các loại rau củ, trái cây […]

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng Nitơ thep Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn Để định lượng được thành phần Nitơ theo Kjeldahn gồm 2 bước: I. Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn: – Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn trong những hợp chất có nitơ (Protein, acid amin, các hợp chất nitơ hữu cơ…) theo phương pháp […]

Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào?

Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh sản phẩm như thế nào

Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào? Nhiệt độ màu ảnh hưởng đến hình ảnh như thế nào 1. Nhiệt độ màu là gì? – Mỗi ánh sáng sẽ có thành phần màu riêng biệt. Để đo thành phần màu chúng ta sử dụng đơn vị chung gọi là nhiệt độ […]

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl phổ biến 1. Giới thiệu về phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl: – Phương pháp chưng cất Kjeldahl là phương pháp cổ điển và phổ biến nhất được sử dụng để phân tích hàm lượng nito cũng như protein trong sản phẩm. – […]

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

So sánh phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL So sánh phương pháp phân tích Nito: phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl 1.TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITO HOẶC PROTEIN THÔ: – Theo tiêu chuẩn TCVN hiện nay sử dụng 2 phương pháp phân tích hàm lượng nito hoặc protein thô là […]