Page 2
Máy so màu và máy so màu quang phổ

1
Sự khác biệt giữa máy so màu và máy so màu quang phổ Máy so màu và máy so màu quang phổ (Colorimeter & Spectrophotometer)1....
Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá

0
Tầm quan trọng của pH trong ao nuôi tôm cá pH trong ao nuôi tôm cá1. pH là gì? - pH là chỉ số đo độ...
Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo

0
Bóng đèn D65 trong tủ so màu vải Tilo Bóng đèn D65 giả lập ánh sáng ban ngày (day light) theo tiêu chuẩn so màu1....
Tìm hiểu về phép thử jartest keo tụ tạo bông trong xử lý nước thải

0
Phép thử Jartest trong xử lý nước thải Phép thử Jartest trong xử lý nước thải bằng hóa lý (keo tụ tạo bông)1. Tìm hiểu...

0
Phương pháp đo độ dày màng sơn Phương pháp đo độ dày màng sơn theo TCVN 9760:2013; ISO 2808:2007 Paints and varnishes – Determination of film...
Phương pháp cơ học đo độ dày màng sơn ướt

1
Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt Phương pháp đo độ dày màng sơn ướt theo TCVN 9760:2013; ISO 2808:2007 Paints and varnishes – Determination of film...
Chọn lưỡi dao cho dụng cụ đo độ bám dính màng sơn

0
Chọn lưỡi dao cho dụng cụ đo độ bám dínhChọn lưỡi dao cho dụng cụ đo độ bám dính của màng sơn trên lớp...
Tìm hiểu nhiệt độ màu của bóng đèn so màu trong tủ Tilo

1
Tìm hiểu nhiệt độ màu của bóng đèn so màu Nhiệt độ màu của bóng đèn so màuI. Tổng quan về nhiệt độ màu:    ...
Tìm hiểu về độ bóng của sơn

0
Tìm hiểu về độ bóng của sơn Độ bóng của sơnI. Độ bóng của sơn là gì? – Độ bóng của sơn là độ phản quang...
Cốc đo độ nhớt Zahn Cup dùng trong ngành sơn mực in Zahn Cup

1
Cốc đo độ nhớt Cốc đo độ nhớt dùng trong ngành sơn mực inI. Tổng quan về độ nhớt:     1.1. Độ nhớt là gì? Độ...