Dụng cụ kiểm tra độ cứng lớp phủ VF2378 hãng TQC Sheen

Dụng cụ kiểm tra độ cứng lớp phủ VF2378 hãng TQC Sheen được sử dụng để đánh giá độ cứng lớp phủ thông qua độ cứng của bút chì (thang từ 8B – 10H)