Thiết bị ngành sơn mực in và vật liệu phủ cung cấp máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt, thước đo độ mịn, thước kéo sơn, kiểm tra độ phủ, độ bóng, thời gian khô, độ dày, độ mài mòn, độ bền chà rửa, máy so màu, độ bền thời tiết…

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt thép

Bể điều nhiệt

Bể ổn nhiệt PolyScience

Hãng Tilo

Bóng đèn D54

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield