Thiết bị ngành sơn mực in và vật liệu phủ cung cấp máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt, thước đo độ mịn, thước kéo sơn, kiểm tra độ phủ, độ bóng, thời gian khô, độ dày, độ mài mòn, độ bền chà rửa, máy so màu, độ bền thời tiết…

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Kiểm tra độ bám dính

Bộ đo độ bám dính BYK 5213