Bể điều nhiệt

6000 Series Chiller

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt thép

Bể điều nhiệt

Bể ổn nhiệt PolyScience

Bể điều nhiệt

Benchtop Chiller

Hãng Tilo

Bóng đèn D54

Bể điều nhiệt

Chiller PolyScience