Giấy tạo màng sơn hãng BEVS

Giấy tạo màng sơn hãng BEVS 2902 (Hiding Power Chart). Giấy được sử dụng để kiểm tra độ phủ của mẫu, trong ngành vật liệu xây dựng, sơn công nghiệp, sơn oto