Thước kéo màng sơn 1 mặt hãng Biuged

Thước kéo màng sơn 1 mặt hãng Biuged sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D823-25 VÀ ASTM D3022. Độ chính xác: 1.0um hoặc 2% thang đo, thép không rỉ