Tag Archives: máy phá mẫu

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng Nitơ thep Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn Để định lượng được thành phần Nitơ theo Kjeldahn gồm 2 bước: I. Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn: – Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn trong những hợp chất có nitơ (Protein, acid amin, các hợp chất nitơ hữu cơ…) theo phương pháp […]

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl

Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl Phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl phổ biến 1. Giới thiệu về phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl: – Phương pháp chưng cất Kjeldahl là phương pháp cổ điển và phổ biến nhất được sử dụng để phân tích hàm lượng nito cũng như protein trong sản phẩm. – […]

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

So sánh phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP DUMAS VÀ PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL So sánh phương pháp phân tích Nito: phương pháp Dumas và phương pháp Kjeldahl 1.TẠI SAO PHẢI PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG NITO HOẶC PROTEIN THÔ: – Theo tiêu chuẩn TCVN hiện nay sử dụng 2 phương pháp phân tích hàm lượng nito hoặc protein thô là […]